Clădiri de Patrimoniu

Palatul AdministrativPrimăria Municipiului Târgu JiuCasa Cornea BrăiloiuCasa Vasile MoangăCasa spătarului Dumitru MăldărescuCasa slugerului Barbu GănescuCasa Memorială Iosif KeberCişmeaua (Fântâna) SâmboteanuBiserica Catedrală (Biserica Sfinţii Voievozi sau Biserica Negustorilor) Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Biserica Sfântul Nicolae

Palatul Administrativ din piaţa Victoriei nr. 2-4, astăzi aici funcţionează Instituţia Prefectului judeţului Gorj.  Proiectul  a fost realizat de arhitectul Petre Antonescu iar devizul lucrărilor a fost întocmit în anul 1896 de către arhitectul Teoharie Dobrescu, care a fost şi antreprenorul lucrării executate de  inginerul Ion Poienaru. Ridicarea construcţiei a început în anul 1897 iar piatra de temelie s-a pus la 22 august 1898. La 28 mai 1901, primarul oraşului Târgu-Jiu, Titu Frumuşeanu, încredinţează arhitectului Dimitrie Maimarolu finisarea lucrărilor primăriei, în august 1902 acestea fiind executate. Decoraţia exterioară şi cea interioară în stil maur dau o notă de unicitate şi monumentalitate construcţiei în care  ulterior se instalează reţeaua telefonică (1904) şi pentru care se achiziţionează un ceas montat în turlă în anul 1905.  După apariţia judeţului Gorj în anul 1968, din nevoia de spaţii pentru sediul politico-administativ, la corpul central al clădirii Primăriei (ale cărei aripi au fost dărâmate) s-au adăugat noi spaţii. Este considerată monument istoric, avand cod LMI 2010 GJ-II-m-B-09168. 

FACEBOOK – Instituţia Prefectului  – Jud. Gorj

primaria-targu-jiu
Primăria Municipiului Târgu Jiu, din B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 19, este o importantă clădire ce impresionează prin stilul arhitectonic şi prin mărime,  a fost construită în 1932 după planurile arhitectului Taşcu Ciulei. Clădirea era destinată Căminului de Ucenici al Corporaţiei Meșteșugărești. La solemnitatea prin care s-a pus piatra de temelie au participat oameni de seamă ai vremii: Grigore Iunian – fost ministru al muncii şi justiţiei, D.R. Ioaniţescu – ministrul în exerciţiu (la acea dată) al muncii, ocrotirilor sociale; Stavri Cunescu – inginer, secretar general al acestui departament, Mihail Enescu director general al Casei Centrale a meseriilor. Este considerată monument istoric, avand cod LMI 2010 GJ-II-m-B-09168.

FACEBOOK – Primăria Municipiului Târgu Jiu

 


Casa Cornea Brăiloiu a fost construită în anul 1710 la Vădeni şi este monument istoric şi de arhitectură în stil brâncovenesc. În incintă a fost zidită o biserică.

casa-vasile-moanga

Casa Vasile Moangă, din strada Siret, a fost construită în jurul anului 1770, fiind proprietatea sameşului Vasile Moangă, prieten al lui Tudor Vladimirescu, căruia conducătorul revoluţiei i-a destăinuit în ianuarie 1821 planul mişcării organizate cu pandurii săi.


Casa spătarului Dumitru Măldărescu este situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 36, fiind una dintre cele mai vechi şi mai interesante case din punct de vedere arhitectonic. Are un bogat trecut istoric, amintind de diplomaţie (a boierilor şi conducătorilor locului), dar şi de cruzime (după înfrângerea Revoluţiei din 1821 turcii au făcut grămezi din capetele pandurilor pe care-i omorau).

casa-ganescuCasa slugerului Barbu Gănescu se află în vecinătatea Palatului Administrativ (actual) şi reprezintă un monument de arhitectură gorjeană veche, datând din secolul al XVIII-lea. În această casă a fost găzduit Constantin Brâncuşi în anii 1937 – 1938, când a lucrat la Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”.

casa iosif keber

Casa memorială ”Iosif Keber” – Secția de Artă ”Iosif Keber” a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj 

Casa memorială Iosif Keber, proiectată de arhitectul Iulius Doppelreiter, este situată în Târgu Jiu, pe strada 11 Iunie nr. 67. În prezent, clădirea este monument istoric, adăpostind Biblioteca de Artă a municipiului Târgu Jiu, care deține sute de tratate și albume de pictură de mare valoare donate de pictorul Iosif Keber.

Acesta a pictat biserici din țară și din străinătate, lăsând în urma sa și o bogată colecție de pânze răspândite în lume. Arta sa poate fi admirată și la două lăcașuri de cult din Târgu-Jiu, respectiv Catedrala “Sfinții Voievozi” ale cărei picturi reprezentând filosofii, profeții și sibilele au fost repictate de Iosif Keber și Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, încadrată pe axa Masa tăcerii – Poarta sărutului – Coloana Infinitului.

Pentru a ajunge la Casa memorială Iosif Keber ai două variante:  

Prima începe din Parcul Central, de unde, după ce l-ai vizitat și te-ai minunat de forța și măiestria operelor lui Constantin Brâncuși (Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta sărutului), te întorci pe Calea Eroilor și te îndrepți spre Centrul orașului. Parcurgi Centrul, trecând pe lângă Prefectură și Catedrala “Sfinții Voievozi”, două clădiri impresionante continuând spre Clădirea Primăriei Târgu-Jiu, pe bulevardul Constantin Brâncuși. Odată ajuns la biserica ”Sf. Nicolae”, o admiri și te îndrepți pe strada 11 Iunie 1848, care te poartă la casa unde a trăit și a creat pictorul Iosif Keber, casă care este monument de arhitectură, proiectată de către arhitectul Iulius Doppelreiter. În prezent, în această clădire se află Secția de Artă ”Iosif Keber” a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj.

foto-traseu-1

Cea de-a doua variantă te poartă din Calea Eroilor, străbaţi Centrul spre bulevardul 1 Mai, trecând pe lângă Statuia lui Constantin Brâncuși realizată de sculptorul Ion Irimescu. Din bulevardul 1 Mai te abați puțin spre stânga și ajungi pe strada 11 Iunie 1848 la Casa memorială ,,Iosif keber” ce găzduieşte Secția de Artă. În plus, acest spațiu este cadrul perfect pentru desfășurarea anumitor evenimente precum ateliere creative, cursuri de artă, seri de muzică și film.

foto-traseu-2

Oferta Secției de Artă ”Iosif Keber” este una generoasă și constă în:

  • Donația ”Iosif Keber”: carte și obiecte de muzeu
  • Albume de artă
  • Istorii, tratate
  • Biografii – artiști români și străini
  • Critică de artă
  • Reviste: Arhitectură, Foto, Video, IGLOO, Artă, Cahiers du cinema etc.
  • Partituri
  • CD-uri audio, DVD-uri cu muzică, filme

Casa memorială ”Iosif Keber” – Secția de Artă ”Iosif Keber” te așteaptă vizitatorule în fiecare:

Luni: 10.30 – 17.30

Marți – joi: 8.30 – 16.00

Vineri: 8.30 – 14.00


Cişmeaua (Fântâna) Sâmboteanu este situată în apropierea Castelului de Apă şi a fost construită la sfârşitul sec. al XVIII-lea, de către clucerul Ianache Sâmboteanu, ispravnic al judeţului Gorj, fiind locul de unde sacagii au aprovizionat cu apă locuitorii oraşului.

  Biserica Catedrală (Biserica Sfinţii Voievozi sau Biserica Negustorilor) din Piaţa Victoriei, a fost construită de negustorii oraşului (ctitorii importanţi fiind Dobre Sârbu şi Radu Cupeţu) începând din 1748, pe locul alteia mai vechi, ce fusese ridicată în anul 1717. Pictura exterioară se remarcă prin zugrăvirea chipurilor de filosofi și prooroci, ea fiind îmbogăţită ulterior, la restaurarea din perioada 1933-1940, prin contribuţia renumitului pictor Iosif Keber. Tema filosofi, profeți şi sibile, reprezentată de pictura exterioară a Catedralei Sfinții Voievozi din Târgu Jiu, este rar întâlnită în România. Ea nu apare nicăieri în altă parte în Gorj, dar se mai întâlnește la câteva biserici din Țara Românească şi Moldova. Este, de asemenea, la Sfântul Munte Athos, dar şi în Capela Sixtină de la Roma, unde Michelangelo a executat în frescă, în jurul plafonului capelei, figurile a cinci sibile şi a șapte profeți.

biserica-sfintii-apostoliBiserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Calea Eroilor a fost construită în perioada 1929-1938, pe locul unei vechi biserici (datând din sec. al XVIII-lea), pe axa Ansamblului Monumental închinat eroilor de marele artist Constantin Brâncuşi.

bisericaBiserica Sfântul Nicolae , din strada 11 Iunie 1848, a fost construită în secolul al XVIII-lea prin grija protopopului Andrei Schevofilax, în stilul arhitectonic bizantin. Ca şi în cazul Bisericii Catedrale, pictorul Iosif Keber şi-a adus contribuţia de artist la refacerea picturii exterioare din anul 1980.