Biserici – monument istoric din Târgu Jiu

Alături de mănăstirile şi schiturile din Gorj trebuie să adăugăm şi valoroasele biserici din municipiul Târgu Jiu de care se leagă nume celebre din cultura românească.

Biserica Sfintii VoievoziBiserica ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril” aflată în Piaţa Victoriei, în faţa Palatului Comunal, este ctitoria negustorilor Dobre Sîrbu şi Radu Cupeţu ale căror portrete pot fi văzute în pronaos. Construcţia s-a realizat între 1748-1764 imobilul fiind cunoscut şi sub numele de Biserica Negustorilor, Biserica Domnească şi chiar Biserica de la Jii. Planul bisericii este în formă de cruce. Construcţia a suferit de-a lungul timpului mai multe intervenţii care nu i-au alterat forma originală. În 1843, cu ajutorul lui Pavel Kisseleff se zugrăveşte şi înfrumuseţează catapeteasma, iar în 1855- pictura  în stilul bizantin este acoperită cu pictură în stilul renaşterii de către pictorul Mişu Popp; în 1902 pictura este însă spălată şi completată cu diferite ornamente. Deoarece în timp a suferit numeroase modificări, în 1933 este restaurată prin grija Comisiunii Naţionale a Monumentelor Istorice.

Biserica este considerată monument istoric, având cod LMI GJ-II-m-B-09189.


Biserica-Sfintii-ApostoliBiserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” se află pe axul Căii Eroilor, fiind integrată creației Brâncușiene prin asigurarea unei legături între elementele Ansamblului Monumental ,,Calea Eroilor” , închinat de marele artist Constantin Brâncuși, eroilor ce și-au jertfit viața pentru întregirea și apărarea neamului românesc. Ridicată pe locul unei vechi biserici ce data din anul 1.777, ea a fost  reconstruită între anii 1927 şi 1938 şi inaugurată o dată cu complexul executat de Brâncuşi la 7 noiembrie 1937. Biserica este zidită în formă de cruce, pictura în stil neobizantin a fost executată în frescă de către pictorul gorjean Iosif Keber, iar lucrările au fost urmărite de arhitecţii Ion Antonescu, Anghel Păunescu şi  Iulius Doppellreiter. Antreprenorii au fost fraţii Di Bernardo şi Luigi Pittiui.

Biserica este considerată monument istoric, având cod LMI GJ-II-m-B-09163.


Biserica Sfantul NicolaeBiserica ,,Sfântul Nicolae şi Sfântul Andreidin Târgu-Jiu, strada 11 Iunie nr.48, ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax şi soţiei sale Maria, a Stancăi Slugereasa  Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru şi a pitarul Grigorie Crăsnaru a fost terminată în anul 1813 după cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul. Pictura interioară datează din 1812, fiind realizată de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul şi Ion. În 1927 şi 1961 pictorul Iosif Keber a spălat pictura interioară care trece acum printr-un proces de restaurare.

Biserica este considerată monument istoric, având cod LMI GJ-II-m-B-09165.


Biserica Adormirea MaiciiBiserica ,,Adormirii Maicii Domnului”, biserica ,,fortăreață” din Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365, din Vădeni, reprezintă astăzi cea mai veche biserică de zid din județul Gorj, fiind considerată monument istoric, având cod LMI 2010 GJ-II-m-B-09185.02, datând din 1694 si refăcută în 1911. Pentru ridicarea sa, marele Ban Cornea Brăiloiu, ctitorul bisericii, a adus meşteri din Italia, recomandaţi de însuşi domnitorul Constantin Brâncoveanu. Prevăzută iniţial cu drugi puternici de lemn, aşezaţi în zid, care închideau porţile, precum şi cu o „tainiţă” (cameră secretă) situată sub clopotniţă, biserica, concepută mai degrabă ca o „fortăreaţă” – pentru refugiu în caz de primejdie. De-a lungul timpului biserica a deținut o serie de obiectele vechi de cult, printre care, o Icoană împărătească „Sf. Ioan Botezătorul” – 85 x 53,5 x 2,5 cm, o Icoană împărătească „Isus Christos” – 85 x 53,5 x 2,5 cm, o Icoană împărătească „Maica Domnului cu Isus în braţe” – 85 x 53,5 x 2,5 cm, o Icoană împărătească „Sf. Voievozi” – 73,5 x 50,5 x 2,5 cm, o Cruce de lemn pictată „Răstignirea lui Isus Christos” – 195 x 113 x 3,5 cm, datată 1849, dar și manuscrise și cărți vechi precum: o Evanghelie – 1794; un Liturghier – 1887; un Penticostarion – 1800; un Apostol – 1820; o Cazanie – 1834, o Carte de răspunsuri – 1834, un Antologhion – 1779. Toate acestea au fost fişate şi fotografiate de către Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului Gorj, în anul 1977, fiind preluate pe bază de proces verbal din dispoziția Sfintei Mitropolii a Olteniei și depuse la Mănăstirea Lainici. Biserica se bucură de un trecut bogat în acțiuni culturale și filantropice, prin grija și strădania familiei Dumitru și Maria Pleniceanu, a preoților care au slujit la această biserică, a Consiliului Parohial și a enoriașilor.


Biserica ,, Sf. Nicolae „  din Târgu Jiu, Strada Cuza Alexandru Ioan, nr.34, considerată monument istoric, având cod LMI 2010: GJ-II-m-B-09287, datând din 1768.


Biserica ,,Sfinții Împărați” din Târgu Jiu, cartier Romanești, strada Recunoștiinței, considerată monument istoric, având cod LMI 2010: GJ-II-m-B-09161, datând din 1820 – 1830.


Biserica ,,Nașterii Domnului” din Târgu Jiu, cartierul Șișești, considerată monument istoric, având cod LMI 2010 GJ-II-m-B-09162, datând din 1839.


Sursa: Direcția Județeană pentru Cultură Gorj și Centrul de cercetare, documentare și promovare ,,Constantin Brâncuși”