Case şi conace – monument istoric din Târgu Jiu

Case şi conace – monument istoric din Târgu Jiu

Casele şi conacele sunt o componentă importantă a arhitecturii civile realizată din zidărie care îşi face loc treptat în arhitectura târgurilor şi micilor oraşe gorjene începând cu sfârşitul secolului XVII. Se remarcă faptul că în Gorj, în aşezările urbane şi rurale, s-a păstrat un număr important de case vechi, valoroase pentru epoca şi stilul în care au fost realizate. Din punct de vedere al categoriei valorice 27 sunt de categorie A, de importanţă naţională şi universală, restul fiind de importanţă locală şi regională.

Ansamblul  Cornea Brăiloiu, din cartierul  Vădeni, al municipiul Târgu-Jiu, este unul dintre cele mai vechi şi reprezentative construcţii pentru  judeţul Gorj.  Are în compunere casa (palatul), biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, grajdurile (dispărute la sfârşitul sec. XX) şi zidul de incintă. Casa  a fost construită pe un nucleu din secolul al XVI de către Cornea Brăiloiu, mare ban al Craiovei, utilizând ca bază pivniţele masive din cărămidă şi  folosindu-se de meşterii care construiseră palatul cumnatului său, domnitorul Constantin Brâncoveanu, de la Potlogi.  Biserica paraclis, beneficiară a unei picturi de excepţie, a fost restaurată în ultimii ani, scoţând la iveală o frescă foarte valoroasă. Casa lui Cornea Brăiloiu este considerată monument istoric, având codul LMI 2010: GJ – II- m -B- 09185.01.


Casa Barbu Gănescu, din municipiul Târgu-Jiu, Piaţa Victoriei nr.1, este o construcţie în stil neoromânesc realizată pe un nucleu datând din anul 1790. Alexandru Ștefulescu amintește în ,,Istoria Târgu Jiului” că în anul 1790 aici se aflau casele slugerului Barbu Gănescu, nespecificandu-se nici faptul că Barbu Gănescu este cel care le-a construit și nici dacă el le-ar fi cumpărat, clădirea fiind cunoscută in istoria acestui oraș sub titulatura de ,,Casa Gănescu”. Barbu B. Gănescu a facut parte din Divanul Ad – hoc al Țării Românești in anul 1857, ca deputat al orașului Târgu Jiu. În 1906 casa aparținea lui Ion Bărbulescu, unul dintre cunoscuții proprietari de imobile din oraș, ales în mai multe rânduri să reprezinte locuitorii orașului în Consiliul Local al comunei urbane Târgu Jiu.

Pe 7 iulie 1925 aceasta este cumpărată de către Constantin Bălănescu, cunoscut sub numele de Titi Bălănescu, director la Băncii Comerciale Craiova – Agenția Târgu Jiu, consilier orășenesc, iar din 1914 a fost de mai multe ori primar al orașului și senator. Acest moment reprezintă o șansă pentru imobil, întrucât doar câțiva ani mai târziu, între 1931 – 1933, Titi Bălănescu îl va reface și-l va transforma radical pe baza unui ingenios proiect datorat arhitectului Iulius Doppelreiter. Decorațiunile interioare sunt opera pictorului Iosif Keber.

De remarcat faptul că în perioada anilor 1937 – 1938, în timpul când a executat și coordonat lucrările de la Ansamblul sculptural care îi poartă numele, Constantin Brâncuși a fost găzduit în această cladire. In 1948 imobilul a fost rechiziționat pe seama Ministerului Sănătății pentru a se inființa aici Dispensarul pentru puericultură.

În 1950 prin Decretul nr. 92 casa și terenul au fost naționalizate și trecute în proprietatea statului, iar o mare parte din timpul cuprins intre 1950 – 1989 imobilul a fost sediul Casei de oaspeți a PCR, necunoscându-se insă ce mari personalități politice ale erei comuniste au fost găzduite aici. După evenimentele din 1989, nepoata fostului proprietar, Ileana Popescu a revendicat cladirea și a redobândit-o, iar ulterior a revândut-o Consiliului Județean Gorj, care ii pastrează destinația inițială de casă de oaspeți.

Sursa ION DUGULEANU ,,Târgu Jiu. Case. Oameni. Destine”


Casa Dimitrie Măldărescu, din municipiul Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr.36, a aparţinut  în 1719 lui Gheorghe Măldărescu, care este recunoscut ca fiind ctitorul acesteia. În timp, imobilul a avut mai multe funcţiuni. Aici a funcţionat prima şcoala publica din istoria moderna a învăţământului gorjean (1832) şi s-a jucat prima piesă de teatru în Târgu-Jiu (1834), ambele iniţiative aparţinând dascălului Constantin Stanciovici-Brănişteanu. Casa este una dintre cele mai vechi şi mai interesante case din punct de vedere arhitectonic, avand un bogat trecut istoric, amintind de diplomaţie (a boierilor şi conducătorilor locului), dar şi de cruzime (după înfrângerea Revoluţiei din 1821 turcii au făcut grămezi din capetele pandurilor pe care-i omorau).


Casa Cartianu, datează de la  sfârşitul sec. al XVIII – lea, având ca nucleu de bază Cula de la Cartiu. Ulterior a fost transformată prin adăugarea  perimetrală a unor pridvoare, conferindu-i imobilului o volumetrie aparte, constituind astfel un monument de referinţă în arhitectura românească. Monumentul a fost restaurant şi aici funcţionează astăzi un interesant muzeu al costumului popular din zona Gorjului.


Casa Vintilă – monument istoric – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09172, situată pe Calea Eroilor, nr. 5, a carei istorii incepe in iunie 1928, când utimul dintre moștenitorii preotului Gheorghe Corșoreanu, la aceea data – căpitanul Aurel Pociovălișteanu, vinde terenul inginerului Ion Vintilă, care în 1928 cere sprijinul arhitectului Iulius Doppelreiter, acesta întocmind planurile pentru construcția unei case de locuit, care astăzi este socotită drept o adevărată bijuterie arhitectonică, fiind inclusă în patrimoniu de interes local al orașului.

In 1937 se decide ,,deschiderea” străzii, care să pună în evidență operele lui Brâncuși, strada numindu-se mai apoi Eroilor, astfel încât o parte din gradina lui Vintilă a fost expropiată, acesta fiind despăgubit în bani. Este cunoscut faptul ca Vintilă a încercat să devieze puțin strada Eroilor pentru a nu-i fi afectată prea mult grădina, insă aici s-a ciocnit cu protestul energic si cu voința de fier a lui Brancuși, care s-a impus definitiv. Pentru a se asigura ieșirea din casă și către nou creata strada Eroilor, casei i s-a mai adăugat o cameră și un hol de intrare. 

Sursa ION DUGULEANU ,,Târgu Jiu. Case. Oameni. Destine”


Casa Păsărin – Opriș  – monument istoric  – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09174, situată pe Calea Eroilor, nr. 49, construită în 1930. La începutul sec. XX proprietarul agricol I. Corlan, din comuna Bâlteni, cumpără in această zonă un teren, pe care în parte îl dă ca zestre la căsătoria fiicei sale Ana Corlan cu plutonierul Grigore Păsărin in anul 1910. Casa o vor construi intre 1930 – 1940 după planurile arhitectului Iulius Doppelreiter, bun prieten cu Păsărin, construcția casei fiind luată în antepriză de către arhitect, care avea și o echipă de zidari și dulgheri, imobilul fiind și acum o bijuterie arhitectonică. Casa are fațade în partea de sud și vest și o intrare din partea de est, are funația și temelia din piatră de râu, ziurile in cărămidă, iar tâmplăria a fost confecționată în atelierele fabricii de mobilier ce aparținea lui Tadici și Contz. Aproape întreaga casa este acoperită de iederă, iar în fața casei se află un tei de aceeași vârstă cu ea, cele două elemente fiind caracteristice stilului arhitectonic al lui Doppelreiter.

De la construcția casei și până în prezent aceasta a fost locuită de membrii familiilor Păsărin și Opriș. După 1945 aici au fost repartizați și chiriași, iar imediat după război în două camere au locuit chiar și ofițeri sovietici. Unul dintre aceștia, beat fiind, a adormit cu țigara aprinsă și a incendiat bucătăria casie. Cu mare greutate a putut scapa Grigore Păsărin de acuzația că ar fi incendiat el casa, fiindu-i de mare folos relația păstrată cu foștii deținuți politici din lagărul de la Târgu Jiu, a caror simpatie și-a atras-o ca urmare a atitudinii lui binevoitoare de care a dat dovadă pe perioada când a facut parte din conducerea trupelor de pază a lagărului de deținuți politici de la Târgu Jiu. 

Militar de profesie, Grigore Păsărin, își incepe cariera ca și copil de trupă în Regimentul 18 Dorobanți din Târgu Jiu. Avansat în grad de subofițer, participă la campania din Bulgaria în 1913 și apoi la luptele din vara și toamna anului 1916 din Ardeal și Oltenia. Pentru fapte de eriosm este decorat ulterior cu Ordinul Coroana României în grad de cavaler cu panglică de Virtute Militară și cu alte decorații de război. În retragere, este grav rănit și luat prizonier în luptele de la Filiași, petrecând un an intr-un lagăr din Germania de unde evadează și revine în țară, după mai multe peripeții, în vara anului 1918. La pensionare este trecut în rezervă cu gradul de maior. Este cooptat în calitate de contabil pentru administrarea fondurilor strânse de Liga Națională a femeilor Gorjene condusă de Arethia Tătărescu, în cadrul realizării a ceea ce mai târziu s-a numit Ansamblul Operelor lui Brâncuși.

Sursa ION DUGULEANU ,,Târgu Jiu. Case. Oameni. Destine”


Casa Pânișoară – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09195, situată pe str. Victoriei, nr. 149, datează din 1904.


Casa Ion Carabatescu (sediul Băncii Naționale, sucursala Gorj) – monument istoric  – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09176, situată pe str. Geneva, nr. 4, datează de la începutul sec. XX.


Casă (astăzi sediul Banca Carpatica) – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09200, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 29, construită în 1893.


Casa protopopului Andrei Schevofilax, din municipiul Târgu-Jiu, strada 16 Februarie nr. 9, sec. XVIII.


Casa Doppelreiter – monument istoric  – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09182, situată pe Bd. Republicii, nr.10, construită în 1932.


Casa Găvănescu – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09198, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 25, construită în 1912.


Casa Gherghe – monument istoric  – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09178, situată pe str. Geneva, nr. 9, construită în 1930.


Casa Șertarului Chiriță Corbeanu – monument istoric  – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09180, situată pe str. Parâng, nr.1.


Casa Moangă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09184, situată pe str. Siret, nr. 30, datează de la începutul sec. XVIII.


Casa Catană – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09188, situată pe str. Unirii, nr. 37, datează din 1930 – 1935.


Casa Catană – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09193, situată pe str. Victoriei, nr. 126, datează din 1909.


Casa Niculescu – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09194, situată pe str. Victoriei, nr. 132, datează din 1907.


Casa Miloșescu – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09199, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 27, construită în 1910.


Casa Dimitrie Măldărescu – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09204, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 36, sec. XVIII.


Casă monument istoric – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09167, situată pe Bd. C. Brâncuşi nr.15, construita in 1933.


Casă monument istoric – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09169, situată pe str. Drăgoieni, nr. 74, datează de la începutul sec. XX.


Casă monument istoric – LMI 2010: GJ – II- m -B- 09170, situată pe str. Drăgoieni, nr. 172, datează de la începutul sec. XX.


Casă monument istoric – LMI 2010: GJ – II- m -B- , situată pe str. Drăgoieni, nr.414, datează de la începutul sec. XX.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 20124, situată pe Calea Eroilor, nr. 20, datează de la începutul sec. XX.


Casă- monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09175, situată pe Calea Eroilor, nr. 92, construită în 1928.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09183, situată pe Bd. Republicii, nr. 13, construită în 1935.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09196, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 14, construită în 1850.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 20125, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 16, construită în 1864.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09197, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 18, construită în 1934.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 20126, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 20, construită în 1912.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09201, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 31, construită în 1893.


Casă – monument istoric – LMI 2010 : GJ – II- m -B- 09203, situată pe str. Vladimirescu Tudor, nr. 37, construită în 1912.


Casa boierească de la Polata ,,Câmpul lui Pătru,, cod ran 77867.01, neînscrisă in LMI


Sursa: DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GORJ

 

 

 

 

 
Show Buttons
Share On Facebook
Hide Buttons
loading