Cazare în judeţul Gorj

*Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, autorizate de Ministerul Turismului – actualizare 2019