Clădiri administrative și de învățământ clasificate drept monument istoric, din Târgu Jiu

 

Clădirile administrative şi cele care adăpostesc instituţii de învăţământ public sunt o prezenţă de necontestat în tabloul monumentelor istorice din judeţul Gorj.

Primăria municipiului Târgu Jiu,   din Bdul C. Brâncuşi nr. 16, a fost construită în 1932 după planurile arhitectului Taşcu Ciulei. Clădirea era destinată Căminului de Ucenici al Corporaţiei Meșteșugărești.

La solemnitatea prin care s-a pus piatra de temelie au participat oameni de seamă ai vremii: Grigore Iunian – fost ministru al muncii şi justiţiei, D.R. Ioaniţescu – ministrul în exerciţiu (la acea dată) al muncii, ocrotirilor sociale; Stavri Cunescu – inginer, secretar general al acestui departament, Mihail Enescu director general al Casei Centrale a meseriilor.  Clădirea este considerată monument istoric, avand cod LMI 2010 GJ-II-m-B-09168.  Vezi localizarea pe hartă.


Palatul comunal din Târgu Jiu din piaţa Victoriei nr. 2-4, în care astăzi, funcţionează Instituţia Prefectului judeţului Gorj. Clădirea a fost proiectată de către unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi arhitecţi români, Petre Antonescu și a fost construită pentru a servi ca sediu al primăriei oraşului Tg-Jiu, fiind amplasată pe locul fostului Arest Preventiv – închisoarea oraşului – şi pe câteva terenuri particulare aflate în vecinătate. Devizul lucrărilor a fost întocmit în anul 1896 de către arhitectul Teoharie Dobrescu, care a fost şi antreprenorul lucrării executate de  inginerul Ion Poienaru. Ridicarea construcţiei a început în anul 1897 iar piatra de temelie s-a pus la 22 august 1898. 

Referindu-se la acest eveniment, istoricul Alexandru Ştefulescu nota în lucrarea Istoria Tg-Jiului: ”La 22 august 1898 s-a pus peatra fundamentală a Palatului Municipal în prezenţa Alteţei Sale Prinţul Ferdinand, moştenitorul tronului”.
Pe pergamentul aşezat cu această ocazie la temelia clădirii era scris următorul text: “Anul mântuirii una mie opt sute nouăzeci şi opt, luna lui august, în 22 zile, aşezatu-s-a peatra de temelie a palatului municipal al oraşului Tg-Jiului în al XXXIII-lea an al Domniei Majestăţii Sale Regelui Carol I şi a Majestăţii Sale Regina Elisabeta, al XXI-lea al independenţei României, al XVII-lea al Regatului Român, în prezenţa Alteţei Sale Regale Principelui Ferdinand, în întâia vizită ce a binevoit a face oraşului Tg-Jiului (…).

În prezenţa tuturor autorităţilor civile şi eclesiastice fiind prefect al judeţului I. Carabatescu, iar primar al oraşului Tg-Jiu, Titu D. Frumuşanu”. Alături de Alteţa Sa Regală Principele Ferdinand, respectivul pergament era semnat şi de către domnul Ion I. C. Brătianu, ministru al Lucrărilor Publice în acel moment. La 28 mai 1901, primarul oraşului Târgu-Jiu, Titu Frumuşeanu, încredinţează arhitectului Dimitrie Maimarolu finisarea lucrărilor primăriei, în august 1902 acestea fiind executate. Decoraţia exterioară şi cea interioară în stil maur dau o notă de unicitate şi monumentalitate construcţiei în care  ulterior se instalează reţeaua telefonică (1904) şi pentru care se achiziţionează un ceas montat în turlă în anul 1905.  După apariţia judeţului Gorj în anul 1968, din nevoia de spaţii pentru sediul politico-administativ, la corpul central al clădirii Primăriei (ale cărei aripi au fost dărâmate) s-au adăugat noi spaţii. Este considerată monument istoric, avand cod LMI 2010 GJ-II-m-B-09168. Vezi localizare pe hartă


Colegiul Tudor Vladimirescu, Str. Unirii nr.29, înfiinţat  în septembrie 1890 ca Gimnaziu Real “Tudor Vladimirescu”. Construcţia sa a început în 1891 după planurile arhitectului Th. Dobrescu, antreprenor fiind Constantin Bartteli şi s-a finalizat în 1894, când, la inaugurarea sa, a participat şi ministrul instrucţiunii publice, Spiru Haret.

Aici a funcţionat, pe lângă gimnaziu, Şcoala de ceramică iniţiată de directorul gimnaziului Iuliu Moisil şi de arhitectul şef al judeţului, Aurel Diaconovici, dar şi Muzeul Gorjului, primul muzeu din ţară de acest tip constituit în 1894 din iniţiativa unui grup de intelectuali de marcă ai Gorjului – Alexandru Ştefulescu, Iuliu Moisil, Aurel Diaconovici, Vitold Rola Piekarski. Instituţia îşi dobândeşte numele de „Tudor Vladimirescu” prin decret regal în 1897. Trebuie să remarcăm extinderile care s-au făcut, după necesităţile dezvoltării învăţământului gorjean, care au respectat întocmai arhitectura iniţială. Vezi localizare pe hartă.


Casa Săvescu – azi sediul Bibliotecii Județene Christian Tell – monument istoric, LMI 2010 GJ-II-M-B-09174, situată pe Calea Eroilor, nr.23, construită în 1930, a aparținut lui Gheorghe Săvescu, unul dintre gospodarii de frunte ai județului Gorj, provenit dintr-o familie înstărită, dar muncitoare, care deținea importante suprafețe de teren la Cărbunești, Ștefănești, Cojani, dar și la Bengești. După ce s-a căsătorit, Gheorghe Săvescu a încercat să înființeze o mică bancă, dar afacerea nu a mers.

A participat la Primul Război Mondial, a fost decorat pentru fapte de vitejie, iar în 1922 a cumpărat, alături de soția sa, terenul pe care și-a au construit casa. După procesul de naționalizare din 1950, în casa familiei Săvescu a funcționat, pentru o scurtă perioadă de timp, sediul Primăriei Târgu Jiu până în anul 1957, când a început peregrinarea, tot aici funcționând și Comitetul Orășenesc de Cultură Târgu-Jiu. În 1964 devine sediul Bibliotecii. Mai întâi, aici a funcționat Biblioteca Orașului Târgu Jiu, iar din 1968-Biblioteca Județeană Gorj.

Din dorinţa lui Alexandru Christian Tell, nepotul generalului Christian Tell, astăzi există Biblioteca Județeană, de aceea îi și poartă numele. Nepotul generalului Tell a donat Primăriei Oraşului Târgu Jiu 3.000 de volume ce aparţinuseră familiei sale, cu scopul de a se organiza o bibliotecă. Angajarea primului bibliotecar a avut loc la 1 decembrie 1934. Fondului de carte iniţial i se adaugă şi alte donaţii importante de volume.

Titulatura de Biblioteca Judeţeană «Christian Tell» a fost dobândită prin Decizia 4/1992 a prefectului judeţului Gorj. Dezvoltarea permanentă a colecţiilor bibliotecii impun extinderea sediului din Calea Eroilor nr. 23. În anul 1994 a fost finalizată extinderea clădirii cu spaţii, generoase atunci, necesare pentru depozitul de carte al sălii de lectură la parter şi o sală de lectură spaţioasă la etaj (peste 50 de locuri).

În acest spaţiu continuă să funcţioneze serviciile de consultare pe loc a documentelor, la sala de lectură Mihai Eminescu, alături de serviciile de împrumut la Secţia Beletristică şi Secţia Domenii”, scrie pe site-ul Bibliotecii Județene.

Secţia pentru Copii şi Tineret, înfiinţată în 1986, a devenit în 2011 Filiala pentru Copii şi are un sediu propriu situat pe Bulevardul Republicii nr. 13 A. Secţia de Artă a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” a luat fiinţă în 1990 în casa pictorului Iosif Keber din strada 11 Iunie 1848 nr. 67. Vezi localizare pe hartă.


Casa Iunian Grigore, care în prezent adăposteşte Biblioteca „Tudor Arghezi” din centrul oraşului Târgu Jiu, fiind considerată monument isoric – LMI 2010 GJ-II-M-B-09181, este situată pe Bd. Republicii, nr.1 și a fost construită în 1940, după planurile arhitectului gorjean Iulius Doppelreiter (1878 –1948) în stil neoromânsc cu accent pe elevaţiile din piatră folosită în aproape tot registrul decorativ: soclu, ancadramente, balustrade, coloane, cornişe. Casa a aparținut omului politic Grigore Iunian (1882-1939) , care a îndeplinit și funcția de ministru, iar în 1932 a înființat Partidul Radical Țărănesc, mare parte din viaţă trăind şi activând în Târgu Jiu. Mormântul lui se află în Cimitirul ortodox din str. Narciselor, Târgu Jiu și este declarat monument istoric cu codul LMI GJ-IV-m-B-09484.


Prefectura Veche – azi sediul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu – monument istoric cu codul LMI 2010 GJ-II-M-B-09192, situată pe str. Geneva, nr.8, construită în 1875, iniţial fiind destinată ca sediu al Palatului Administrativ (Prefectura), apoi devenind sediu tribunalului. Între anii 1977-1978, trece printr-un proces de restaurare, şi devine sediul muzeului judeţean.


Palatul Finanțelor – azi sediul Universitatății C. Brancuși  monument istoric cu cod LMI 2010 GJ-II-M-B-09192, situată pe str. Victoriei, nr.24, construită în 1900.


Școala Normală  – monument istoric LMI 2010: GJ – II – m – B – 09179, situată în Târgu Jiu, str. 1 decembrie, nr. 106, datând din 1924.


Sursa: DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GORJ