Cultura tradițională în Gorj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj    

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este un așezământ cultural de rang județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Gorj. Rolul său ca instituție publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere, promovare și punere în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial, precum și de susținere și valorizare a creației artistice contemporane a județului.  

Conservarea, promovarea și valorizarea tradițiilor culturale ale Gorjului în accepțiunea de astăzi au o istorie ce depășește un secol. Un secol de mari inițiative, unele dintre ele în premieră națională.

Direcția Județeană pentru Cultură Gorj

Direcţia Judeţeană pentru Cultură  Gorj este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii  creat în anul 2001 prin reorganizarea şi comasarea fostelor Inspectorate de Cultură, respectiv Oficii pentru patrimoniul cultural naţional judeţene.

Veghează la respectarea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional, material şi imaterial.
Prin activitatea pe care o desfăşoară, Direcţia Judeţeană pentru Cultură  Gorj îşi propune să promoveze valorile culturale gorjene în scopul de a le face cunoscute comunităţii locale, naţionale şi chiar europene. Sperăm ca prin aceste eforturi constante ale noastre monumentele istorice să se poată conserva pentru generaţiile viitoare.
În atingerea acestor obiective există relaţii de bună colaborare cu toţi factorii implicaţi în protejarea patrimoniului cultural naţional, proprietari, persoane fizice sau juridice, de monumente istorice, autorităţi publice locale şi judeţene, instituţii cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural.
Sunt deschişi oricăror parteneriate cu autorităţile publice, cu societatea civilă, unicul nostru deziderat fiind păstrarea şi transmiterea moştenirii culturale gorjene.

Școala Populară de Artă Târgu Jiu
Cu peste 1400 de copii înscriși la sediul central din Târgu Jiu și la 32 de secții externe din tot atâtea localități din Gorj, este, probabil cea mai mare școalăde artă populară din Gorj.