Parcuri Nationale in Gorj

Parcuri Nationale in Gorj

Parcul Național reprezintă o arie naturală terestră și/sau acvatică, desemnată pentru: protecția integrității ecologice a unuia sau mai multor ecosisteme pentru generațiile prezente și viitoare, excluderea expolatării sau locuirii care contravine scopului desemnării și punerea la dispoziție a unei baze care să asigure posibilitățile spirituale, științifice, educaționale, recreaționale și de vizitare, toate trebuind să fie compatibile cu principiile de protecție a mediului și cu diversitatea culturală. Pe teritoriul județului Gorj există următoarele Parcuri Naționale:

 1. PARCUL NAȚIONAL  ,, Defileul Jiului 

  Cod nat.: A1,  pe teritoriul județului Gorj se desfășoară de-a lungul localităților:Bumbești Jiu si Schela, ocupă o suprafaţă de 11.127 de hectare fiind localizat în nordul judeţului pe valea Jiului între munţii Vâlcan şi munţii Parâng grupând o seamă de zone protejate situate în cele două zone montane. Valea este foarte abruptă şi nu a favorizat influenţa omului.

  Defileul Jiului şi golul montan Chenia-Dumitra  – Zona a rămas sălbatică, iar pădurea nu a putut fi exploatată din cauza pantelor foarte abrupte. Într-un fel, aceasta zonă se aseamănă cu cea din Defileul Oltului.

  Defileul Jiului este cea mai sălbatică traversare a Carpaţilor Meridionali de către un râu, cu păduri virgine si cvasivirgine, în care si-au găsit lăcaş numeroase specii valoroase din punct de vedere ecologic. În Parcul Naţional Defileul Jiului au fost inventariate 701 specii de plante si 441 de specii de animale, din care unele sunt protejate. Între speciile rare se numără breiul sau clopoţeii. De asemenea, aici vieţuiesc scorpioni, vipere, vidre, ursi, râşi. Zona are un mare potenţial turistic, fiind bogată în spectaculoase fenomene carstice, precum grote, puţuri naturale sau avenuri. În inima pădurii se întâlneşte un interesant tip de gospodării, specifice locului, numite conace, iar pe traseul Bumbeşti-Jiu-Petroani pot fi vizitate mănăstirile Lainici şi Vişina. În cuprinsul Parcului Naţional sunt delimitate încă din anul 2001 trei rezervaţii naturale:

  Pădurea Chitu-Bratcu (1.319 ha),

  Stâncile Rafaila (1 ha). 

  Piatra Sfinxul Lainicilor (1 ha).


 2. PARCUL NAȚIONAL ,,Domogled – Valea Cernei „

  Cod nat.: 8 pe teritoriul județului Gorj se desfășoară de-a lungul localităților: Padeș și Tismana.  Înfiinţat în anul 1990, având administraţie proprie începând cu anul 2003, Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este situat în partea de nord-vest a judeţului Gorj şi se întinde pe suprafaţa totală de 61. 211 ha în 3 judeţe, şi anume: Caraş-Severin -23. 185 ha, Mehedinţi – 8. 220 ha şi Gorj – 29. 806.

  Trasee turistice în Parcul Național Domogled – Valea Cernei

  Legendele din Parcul Național Domogled

  Accesul în parc este în principal posibil dinspre Dr. Tr. Severin, Orşova, Timişoara, Caransebeş, Târgu Jiu, Baia de Aramă, Petroşani, Lupeni.

  Dinspre Dr. Tr. Severin-Orşova-Băile Herculane pe DN 6(E 70) până la staţiunea Băile Herculane şi apoi pe Valea Cernei pe DN 67 D.
  Dinspre Timişoara-Caransebeş pe DN 6(E 70) până la Băile Herculane şi apoi pe Valea Cernei pe DN 67 D. Dinspre Tg. Jiu-Baia de Aramă pe DN 67 D peste Culmea Mazdronia la km 66, sau a doua variantă de la intersecţia în localitatea Apa Neagră prin DJ 671 Apa Neagră-Padeş-Cloşani-baraj Valea Mare, la ieşirea din satul Cloşani către Valea Mare km 14,700 aflându-se limita PNDVC.
  Dinspre Petroşani-Lupeni-Câmpul lui Neag pe DN 66A prin Pasul Jiul-Cerna la km 50.

  De menţionat că DN 66A care porneşte din Petroşani pe traseul Lupeni-Câmpul lui Neag, pătrunde prin pasul Jiul-Cerna în zona de parc la km 50, coboară la Izvoarele Cernei (Pod coada lacului de acumulare Iovanu), se desfăşoară pe contur lac până la baraj Iovanu, continuă prin Cerna Sat, Gura Olanului, trece limita Jud. Gorj în Caraş-Severin la km 100,9, apoi după cca 300 m intră în Jud.  Mehedinţi până la km 109 unde se intersectează cu DN 67D.

  De remarcat că între km 50 şi km 59 drumul este momentan impracticabil. DN 67D vine de la Baia de Aramă, intră în parc în Culmea Mazdronia la km 66, coboară în Valea Cernei unde se intersectează cu DN 66A la km 76,830, continuă pe Valea Cernei până la Pod Cerna-Belareca la km 108,260 unde este şi limita Parcului.

  Accesul în parc se mai poate face dinspre Dr. Tr. Severin şi Orşova prin DJ Iloviţa-Bahna-Podeni apoi pe drumul forestier Topolova sau prin localitatea Topleţ din DN 6 prin drumul forestier Bârza-Balta Cerbului, iar dinspre Caransebeş-Timişoara prin DJ Plugova-Globul Rău-Cornereva.

   Dintre rezervaţiile naturale incluse în parcul naţional, pe teritoriul județului Gorj se se află şi:

  – Piatra Cloşanilor,  comuna Padeş (1.730 ha); rezervaţie complexă cu relief calcaros, rezervaţie de stâncărie cu elemente specific mediteraneene, important centru floristic; inclusiv: peşterile Cloşani – Comuna Padeş, satul Cloşani (15 ha) formată în calcarele Motrului, fără amenajare adecvată nefiind inclusă în circuitul turistic şi Cioaca cu Brebenei – Comuna Padeş, satul Motru Sec (20 ha), cu forme concreţionare deosebite, lipsită de amenajare turistică, de asemenea neinclusă în circuitul turistic;

  – Peştera Martel – Comuna Padeş (2 ha); Galerii şi avenuri spectaculoase, neamenajată şi neinclusă în circuitul turistic;

  – Cheile Corcoaiei, pe o lungime de 40 km – Comuna Padeş, satul Cerna-Sat (34 ha); Flora şi fauna cu elemente balcanice, aspectul peisagistic deosebit dat de chei;

  -Ciucevele Cernei – Comuna Padeş, satul Cerna-Sat (1.166 ha); Pentru relieful calcaros ruiniform, izbucuri, vegetaţie de stâncărie, păduri de elemente sudice; 


 3. PARCUL NAȚIONAL ,,Retezat „

  Cod nat.: C, pe teritoriul județului Gorj se desfășoară  doar de-a lungul localităților: Padeș și Tismana. 

 

Show Buttons
Share On Facebook
Hide Buttons
loading