Parcuri Naturale – Geoparcuri în Gorj

Parcuri Naturale – Geoparcuri în Gorj

 Geoparcul Platoul Mehedinți, cod nat. V6, cu o suprafață totală, în Gorj, de 3.56 kmp, desfășurată de-a lungul localităților: Cătunele, Glogova, Padeș.

Geoparcul Platoul Mehedinți corespunde categoriei V de clasificare IUCN (uniunea internațională pentru conservarea naturii) și are in protecție si conservare urmatoarele arii naturale protejate: 

 • Cornetul Băii şi Valea Mănăstirii;
 • Cornetul Bălţii;
 • Cheile Coşuştei;
 • Cornetul Babelor şi Cerboanei;
 • Pereţii calcaroşi de la izvorul Coşuştei;
 • Pădurea Borovăţ;
 • Peştera lui Epuran;
 • Cheile Topolniţei si Peştera Topolniţa;
 • Pădurea de pe Muntele Drăghiceanu;
 • Tufărişurile mediteraneene Peşterii Izverna;
 • Cornetul Piatra Încălecată;
 • Izvorul carstic cu stâncăriile de la Camăna;
 • Pădurea de liliac de la Ponoarele;
 • Complexul carstic de la Ponoarele;
 • Tufărişurile mediteraneene Cornetul Obârşia-Cloşani;
 • Padurea Gorganu;
 • Rezervaţia naturală Peştera Isverna, recunoscută prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/30.11.2004

Geoparcul reprezinta un tip nou de arie de protecție naturală care se distinge fata de Parcul național și Parcul natural, prin faptul ca este creat în interiorul comunităților umane , iar în activitățile de protecție si management, pe lângă natură, sunt considerate și locurile cu deosebită semnificație istorică și culturală.

Aceasta mod integrativ de abordare a naturii și culturii are o țintă directă: bunăstarea comunităților locale, conștientizate și implicate în mod direct în păstrarea valorilor propriei regiuni, totodată beneficiare ale activităților de educație ecologică și ale amenajări turistice ,care sunt obiective centrale în managementul unui Geoparc.

Caracterul inovativ și în același timp deosebit de util pentru dezvoltarea socio-economică a regiunilor a declanșat o “explozie” a cererilor pentru înființarea de Geoparcuri nu numai în Europa, dar în întreaga lume. La sfarsitul anului 2014 erau 64 geoparcuri din 22 țări membre în cadrul Rețelei europene. (www.europeangeoparks.org ) și alte 40 în celelalte continente, cele mai multe în China.

Obținerea,dar mai ales păstrarea calității de membru în Rețeaua europeană a Geoparcurilor implică criterii de calitate , riguros monitorizate prin vizite ale experților, nu în puține cazuri ,în urma unor asemenea vizite unele Geoparcuri au pierdut statutul de membru EGN.

Show Buttons
Share On Facebook
Hide Buttons
loading