Parcuri și Grădini publice în Târgu Jiu

Grădina Publică, considerată monument istoric, având cod LMI 2010: GJ-III-s-B-09463,  cea care adăpostește și operele mareului nOstru sculptor Constantin Brâncuși, din Târgu Jiu, Bd. Constantin Brâncuși


Parcul Coloanei fără sfârșit, considerat monument istoric, având cod LMI 2010: GJ-III-m-B-09164, cu datare din sec.XX, din Târgu Jiu, pe Calea Eroilor