Monumente istorice

Monumentul lui Tudor Vladimirescu – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-0946, situat în Târgu Jiu, la întretăierea străzilor Unirii cu strada Geneva și bulevardul Republicii, în părculețul cu același nume, amenajat în faţa Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu”. Monumentul este opera sculptorului gorjean Constantin Bălăcescu, fiind ridicat în noiembrie 1898, din iniţiativa unui grup de studenţi din Gorj, conduși de istoricul Grigore Tocilescu. Locul unde este amplasată statuia semnifică momentul adunării vitejilor panduri, în ianuarie 1821.    Vezi localizarea pe hartă

Sursa: Direcția Județeană pentru Cultură Gorj


Monumentul Proclamaţiei de la Padeş, este un monument memorial din satul Padeș, județul Gorj, ce rememorează și celebrează începutul Revoluției lui Tudor Vladimirescu din 1821. Monumentul, ridicat în prima jumătate a secolului al XX-lea în așa-numita Câmpie a Soarelui (sau a Libertății), în Munții Vâlcan, este opera arhitectului român State Baloșin. Proclamația de la Padeș a fost unul din documentele programatice care a consemnat țelurile Revoluției de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, eveniment ce a marcat sfârșitul dominației fanariote și începutul  procesului de renaștere națională. Proclamația cuprindea un îndemn către poporul românesc de a lua parte la lupta pentru eliberarea de sub influența fanariotă, precum și o serie de revendicări, printre care împărțirea pământurilor boierilor și mănăstirilor către țărănime, desființarea privilegiilor boierești, dreptate și slobozenie. Proclamația a fost citită în fața unei mulțimi adunate pe Câmpia Soarelui de la Padeș, în 23 ianuarie 1821, prin ea Tudor Vladimirescu lansând chemarea la luptă „către tot norodul omenesc”. Astfel, poporul era mobilizat la luptă împotriva răului din țară, pentru statornicia unui nou regim politic în țară. Vezi localizarea pe hartă

Sursa: www.monumenteoltenia.ro


Monumentul  generalului Gheorghe Magheru – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09467, situat în Târgu Jiu, pe str. General Gheorghe Magheru – colț cu str. Eroilor, a fost dezvelită la 7 octombrie 1972 şi este opera sculptorului V. Năstăsescu, amplasată în rondoul din apropierea intersecţiei străzilor Eroilor şi Gheorghe Magheru, acolo unde a fost casa patriotului revoluţionar.


Bustul istoricului Alexandru Ștefulescu – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09466, situat în Târgu Jiu, pe Calea Eroilor, nr.13 – în fața școlii generale nr.4, operă a sculptorului Vasile Blendea, a fost develit în 1937. Alexandru Ştefulescu (1856 – 1910), învăţător şi revizor şcolar, publicist, arheolog, numismat, a fost un animator de prestigiu al vieţii culturale a oraşului, aducând prin scrierile sale o contribuţie preţioasă la cunoaşterea trecutului judeţului Gorj.


Statuia lui Constantin Brâncuși – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09471, situat în Târgu Jiu, pe str. Traian, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor, operă a sculptorului Ion Irimescu, a fost ridicat în 1976 cu ocazia centenarului părintelui sculpturii moderne.


Mesele de piatră aranjate de Constantin Brâncuși – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09470, din curtea casei Barbu Gănescu din Târgu Jiu


Masă rotundă – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-A-09465.06, din Târgu Jiu, Calea Eroilor, în curtea casei Barbu Gănescu.


Fântâna Sâmboteanu – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09464, din Târgu Jiu, str. Aleea Fântânii, datând din sec. XVIII și refăcută în 1902.


Podul Vechi – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09163, din Târgu Jiu, în Grădina Publică de pe Bd. Constantin Brâncuși, aceeași care adăpostește și operele marelui nostru sculptor Constantin Brâncuși.


Cruce de piatră – monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09480, din Târgu Jiu, pe str. 23 August, în fața școlii Generale, nr.1.


Bustul generalului Ion Culcer –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09481, situat în Târgu Jiu, pe str. Narciselor, Cimitirul Eroilor, datând din 1920.


Bustul doctorului D. Culcer –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09482, situat în Târgu Jiu, pe str. Narciselor, Cimitirul Ortodox, datând din 1920.


Monument funerar al tipografului N.D.MILOȘESCU –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09482, situat în Târgu Jiu, pe str. Narciselor, Cimitirul Ortodox.


Mormintele refugiaților polonezi  –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09482, situat în Târgu Jiu, pe str. Narciselor, Cimitirul Catolic.


Ceasul solar polonez –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09482, situat în Târgu Jiu, pe str. Narciselor, în curtea unității militare.


Așezarea romană de la Târgu Jiu  –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-s-B-09115, cu datare din sec. II p. Chr., Epoca romană, situată în Târgu Jiu, pe ,, Știubeiul lui Ionicioiu”


Așezarea medievală de la Târgu Jiu  –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-s-B-09116, cu datare din sec. XIV – XVI , situată în Polata, la ,, Câmpul lui Pătru” – Polata.


Ansamblu urban –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-a-B-09186, cu datare din sec. XIV – XVI , situat în Târgu Jiu, pe str. Tudor VladimirescuT., Unirii, Grivița, Calea ferată și Calea Eroilor, cu datare necunoscută.


Zid de incintă –  monument istoric – cod LMI 2010 – GJ-III-m-B-09185.03, cu datare din sec. XVIII – XIX , situat în Târgu Jiu, pe Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365.

Sursa: Direcția Județeană pentru Cultură Gorj


crucea capitanului UrsacheCrucea căpitanului Ursache –Polovragi –  pe platoul aflat deasupra Peșterii Polovragi, la 1.000 metri altitudine, găsim Crucea Căpitanului Ursache. Crucea de piatră este un memorial ridicat la 1808 în cinstea unui anume capitan Ursache despre care se mai știe doar că era vătaf de plai – șeful plăieșilor care păzeau plaiurile Novacilor. Conducător  de obști, Ursache trebuie să fi asigurat pacea și ordinea în zona, la sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX. Găsiți această cruce cu inscripții slavone în locul numit Piatra Polovragilor, la circa doua ore de urcuș pe poteca marcată cu punct roșu care pornește de la Mănăstirea Polovragi. Locul oferă și o panoramă deosebită. Aici era cetatea dacică de la Polovragi. Aria administrativă a comunei Polovragi este generoasă în privința obiectivelor turistice, fiecare cu spectaculozitate ei, de la Cheile Oltețului, Peștera Polovragi, până la Mănăstirea Polovragi. In jurul ei se află o padure de castani comestibili și în imediata apropiere a acestui obiectiv religios, se află Crucea Căpitanului Ursache. Coordonate GPS: 45.202436, 23.785996

Sursa: http://www.cazarelapensiune.ro


monument poiana lui MihaiMonumentul lui Mihai Viteazu – Schela, este situat la graniţa dintre judeţele Gorj şi Hunedoara, ”Poiana lui Mihai” este cunoscută ca locul unde s-a oprit Mihai Viteazul în toamna anului 1600 pentru ultima dată înainte de a trece în Transilvania şi apoi a merge la Viena. Din nefericire, voievodul va muri în mai puţin de un an după semnele care se arătaseră, în acest loc i-a murit calul. Monumentul a fost ridicat în 1932 dar timpul a făcut ca inscripţiile de pe monument să fie greu de descifrat de cei aflaţi în vizită.În primăvara lui 1932, Societatea Culturală „CULTUL EROILOR” din Bucureşti a hotărât ridicarea unui monument închinat memoriei marelui voievod Mihai Viteazul, în amintirea trecerii sale prin Pasul Vulcanului (comuna Schela), spre Ardeal. Locul a purtat din vechime numele de „POAIANA LUI MIHAI”, locul de popas nocturn înainte de trecerea munţilor. În august 1932, monumentul era gata şi el sosea în gara Târgu-Jiu, fiind apoi amplasat, pe la începutul lunii septembrie, într-un loc de popas de pe drumul ce leagă Schela Gorjului de Vulcanul Hunedoarei. 

Sursa: http://www.verticalonline.ro